Uw topmais in de juiste bodem? 7 tips waar je op moet letten

Juiste bodem-pH van groot belang voor een geslaagde maisteelt, maar waarom eigenlijk?

Ongetwijfeld heb je al gekeken welke maisrassen je dit jaar gaat zaaien. De maisrassen die je kiest kunnen alleen maximale opbrengsten leveren wanneer ook de grond in topconditie is.

Ook de strengere bemestingsnormen en de hoge kunstmestprijzen zorgen ervoor dat een optimale benutting van de aangevoerde mineralen essentieel is. Maar deze moeten ook goed kunnen worden opgenomen door het gewas.

Tips voor een goede nutriëntenbenutting én een maximale opbrengst 

De belangrijkste factor in de nutriëntenbenutting is de kwaliteit van de bodem. De bodemvoorraad staat steeds meer onder druk. Alleen een bodem in topconditie zorgt voor een goede gewasgroei. Werk daarom aan:

 • de chemische bodemvruchtbaarheid: breng en behoud nutriënten in de bodem met dierlijke mest, vanggewassen en groenbemesters
 • de fysische bodemvruchtbaarheid: investeer in organische stof met vanggewassen en vruchtwisseling, zorg voor de optimale pH en wees zuinig op de bodemstructuur
 • biologische bodemvruchtbaarheid: bodemleven speelt een sleutelrol in het vrijmaken van nutriënten, ziektewering en behoud van de structuur. Voorkom structuurbederf, voer zo veel mogelijk organische stof aan en pas indien mogelijk vruchtafwisseling toe om het bodemleven te helpen.
   

Juiste bodem-pH van groot belang, maar waarom eigenlijk?

Een belangrijke bodemparameter die zorgt voor een akker in topconditie is de pH. Alleen de juiste bodem-pH zorgt voor optimale opname van mineralen.

Een niet-optimale pH resulteert in een minder efficiënte benutting van de (toegediende) voedingselementen en kan al snel tien tot twintig procent opbrengst kosten. Bij een te lage pH daalt de beschikbaarheid en opname van stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel. Daardoor groeit de plant niet optimaal. In het bijzonder heeft dit weerslag op de groei van de wortels en de jeugdgroei van de plant. Een aantal spoorelementen is daarentegen zeer oplosbaar in zure bodem, in zoverre zelfs dat ze in schadelijke hoeveelheden voor de planten beschikbaar komen.

Een optimale pH zorgt dus voor maisplanten die optimaal kunnen groeien en die bovendien een betere tolerantie hebben voor ziektes!

Bodemanalyse uitvoeren en bekalkingstips

Indien je nog geen analyses hebt laten uitvoeren, is het nu het moment om deze te laten uitvoeren. En wanneer je nog moet bekalken, hebben we hier enkele handige tips:

 • Tussen het tijdstip van bekalken en de drijfmestgift moet minimaal twee weken zitten. Hierdoor voorkom je vervluchtiging van stikstof en ammoniak uit mest.
 • Voer de bekalking pas uit als de grond voldoende draagkracht heeft. 
 • Ideaal tijdstip om te bekalken is in het najaar, dit komt omdat de kalkmeststoffen in het algemeen langzaam werkend zijn.
 • In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.
   

Bodem in conditie = hoge maisopbrengsten + ruwvoeder van hoge kwaliteit = gezonde dieren en hoge melkgiften uit ruwvoer!