Verdien meer met beter verteerbare maisrassen

De meest rendabele Syngenta rassen krijgen een kwaliteitslabel: POWERCELL Powercell-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal. Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer/melkproductie:
In de stal bij melkveebedrijf René van Casteren in Maren-Kessel

De keuze voor een maisras wordt vaak bepaald door eigen ervaring, door kuilanalyses en resultatentabellen van officiële rassenproeven. Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

Financiële waarde van opbrengst en vem

Voor de berekening van de opbrengst en de vem gaan we uit van het volgende:

 • 1 extra ton droge stof mais per hectare levert 6% relatieve opbrengst extra, dit komt neer op € 120 per ha extra (+1% = € 20 meeropbrengst per ha)
 • 20 vem extra geeft 90 liter extra ruwvoermelkproductie, dit komt neer op € 36 per koe extra (+10 vem = € 18 extra per koe)
   

Invloed van maisras op de verteerbaarheid

Afhankelijk van het gekozen type maisras kun je met slechts kleine relatieve verschillen in opbrengst en vem toch de nodige euro’s extra verdienen (of verliezen).

We vergelijken 5 types maisrassen met verschillende kenmerken:

 • Standaardras: een degelijk ras met opbrengst en vem gelijk aan het gemiddelde van de referentierassen. In de tabellen is dit: opbrengst en vem relatief  = 100, vem-opbrengst: 100
 • Opbrengsttype: hoge opbrengst (106 relatief), maar een iets lagere verteerbaarheid (vem relatief = 98), wat resulteert in een vem-opbrengst van 104
 • Kwaliteitsras: met een opbrengst net onder de 100, maar een hoge voederwaarde (102 vem), en een bijhorende vem-opbrengst van 99 relatief
 • POWERCELL type 1-ras: met een top verteerbaarheid (vem 103), een goede opbrengst (100) en een vem-opbrengst van 102 (voorbeelden zijn SY Vitamin, SY Dakini, SY Silverbull)
 • POWERCELL type 2-ras: een evenwichtig maisras met een hoge opbrengst (103) én een hoge voederwaarde (101), en een vem-opbrengst van 104 (voorbeelden: SY Nomad, SY Remus, SY Amfora). 
   

Een voorbeeld

Wat voor invloed heeft de keuze voor een bepaald maisras voor een melkveebedrijf met 15 hectare mais en 120 koeien? We hebben dit inzichtelijk gemaakt in de tabel.

Tabel 1: Berekening financiële opbrengst in relatie tot opbrengst en kwaliteit van een maistype

Het is duidelijk dat het belang van VEM niet onderschat mag worden Een klein relatief verschil van 1 of 2 punten relatief in VEM (verteerbaarheid) heeft een veel grotere invloed dan opbrengstverschillen op het financieel resultaat. Kortom: als melkveehouder kies je het best voor de bést verteerbare rassen (met een goed opbrengstpotentieel).

De tabel maakt duidelijk dat het belang van vem niet onderschat mag worden. Een klein relatief verschil van 1 of 2 punten relatief in vem (verteerbaarheid) heeft een veel grotere invloed op het financiële resultaat dan opbrengstverschillen. 

Als melkveehouder kies je kortom het best voor de best verteerbare rassen, met een goed opbrengstpotentieel.

Twee types POWERCELL-rassen

De meest rendabele Syngenta-rassen krijgen een kwaliteitslabel. Deze POWERCELL-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal. Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer- en melkproductie:

 • De hoogste energieproducties per hectare, wat zorgt voor meer winst op het veld
 • De beste voederwaarde uit zetmeel én celwandverteerbaarheid. Dit geeft een hogere voeropname en meer ruwvoermelk
 • Evenwichtige energie uit kolf én plant voor gezondere dieren en hogere levensproductie
 • Een betere droogtetolerantie en zo minder risico op droogteschade
 • Gezondere, stevigere ‘stay young’-planten. Deze kennen minder ziektes en meer oogstflexibiliteit
   

Er zijn twee types POWERCELL-rassen beschikbaar, type 1 en type 2. Type 1 zijn rassen met de allerhoogste vem per kilogram droge stof (SY Vitamin, SY Dakini, SY Silverbull). Type 2-rassen kenmerken zich door de hoogste vem-opbrengsten (SY Nomad, SY Remus, SY Amfora). Beide types geven een vergelijkbaar rendement.

Met POWERCELL verdient een melkveehouder minstens 100 euro extra per hectare. Nieuwsgierig? Maak kennis met onze POWERCELL-rasssen.

Wil je een overzicht van al onze maisrassen, klik dan hier!