Vroeg van ’t veld is waar voor je geld

Voor droge korrelmaïs worden vroege rassen een aanrader, bodem is veelal nog niet geschikt om te berijden.

Vroege korrelmaisrassen bieden het beste rendement door een optimaal evenwicht tussen opbrengst en droogkosten. Vroeg oogsten blijkt in veel jaren een belangrijk voordeel. In 2024 kan een langere zaaiperiode de keuze voor vroege rassen nog belangrijker maken vanwege mogelijk natte omstandigheden.  

Vroeg ras aanrader voor droge korrelmais  

We hebben afgelopen jaar gezien wat laat oogsten tijdens een nat najaar voor gevolgen heeft op opbrengst en de conditie van de bodems voor de daaropvolgende teelt(en). Specifiek in 2024 ziet het er bovendien naar uit dat we wel eens te maken kunnen krijgen met een langere (latere?) zaaiperiode, een extra reden om voor vroege rassen te kiezen voor korrel/ccm/mks.

Voordelen van korrelmais

Elk jaar wordt korrelmais overwogen als alternatief voor voorjaarsgranen. Er zijn verschillende factoren die pleiten voor deze optie. Gewasdiversificatie en het versoepelen van de gewasrotatie zijn twee mogelijke voordelen. Bovendien is korrelmaisteelt relatief eenvoudig met een  beperkt aantal bewerkingen voor bemesting en gewasbescherming. Daarnaast worden pieken in arbeidsdruk verlicht.

Herzaai of niet-gezaaide (graan)percelen  

Door de huidige weersomstandigheden, met sinds oktober meer neerslag dan gemiddeld en overstromingen in veel regio’s, gaan boeren nadenken over rotatie-alternatieven voor granen. Veel percelen zijn niet ingezaaid met wintergranen. Gezaaide percelen zijn soms onder water gelopen, met risico op verstikking en mogelijk noodzakelijke herzaai tot gevolg.

Korrelmais blijft rendabele keuze

De bepalende factor voor de rendabiliteit van (droge) korrelmais ten opzichte van granen zijn de droogkosten van maiskorrels. Als we de brutowinstmarges van verschillende zomergewassen vergelijken, is de conclusie dat met de huidige opbrengstpotentiëlen en vochtgehaltes van 30 tot 35 procent (mede afhankelijk van de vroegrijpheid) korrelmais absoluut concurrerend en veelal interessanter is.

Hierbij gaat men uit van eigen mechanisatie voor het zaaien en oogsten, in andere gevallen moet men rekening houden met iets hogere variabele kosten voor loonwerk.

Vroeg van het veld geeft waar voor je geld

Vroege korrelmaisrassen zoals  SY Calo (FAO 215) en SY Cosmos (FAO 210) zijn goede keuzes. Zij combineren opbrengst, lage droogkosten en stabiliteit. Nieuw is SY Astrella (FAO210). Dit zeer vroege dubbeldoelras met uitstekende jeudgroei haalde vorig jaar zeer goede resultaten in België.

De resultaten van deze vroege korrelrassen spreken voor zich:

Vroege korrelmaisrassen kunnen dit jaar een aanrader zijn oa op niet gezaaide (graan)percelen of bij herzaai