Vroeg zaaien? Laat je mais niet in de kou staan!

Om mais te zaaien moet de temperatuur op zaaidiepte minstens 10 graden Celsius bedragen
Om mais te zaaien moet de temperatuur op zaaidiepte minstens 10 graden Celsius bedragen

Met het voorjaar in volle gang en de uitzaai van mais voor de deur is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Maar wat moet je doen als de bodemtemperatuur nog te laag is en de grond te nat? Vijf tips voor een succesvolle start van je maisteelt. 

We hebben een koud en vooral nat voorjaar achter de rug. Maar sinds begin april komt eindelijk de zon weer af en toe door, maar hebben we nog wel koude nachten. De koude (vries)nachten en de nog lage dagtemperaturen zorgen ervoor dat de bodem maar moeizaam uit zijn wintermodus raakt. De bodemtemperatuur is voor begin april (te) laag. De uitzaai van de mais gaat dus maar voorzichtig van start in deze koude omstandigheden. We zullen nog wat geduld moeten hebben. daarom alvast vijf tips voor een succesvolle start:

  • Start vooralsnog op de warmste percelen, de temperatuur op zaaidiepte moet minstens 10°C zijn
  • Kies voor rassen met de beste zaaizaadontsmetting, zoals Vibrance, voor extra zekerheid
  • Laat de bewerkte bodem niet uitdrogen en zaai zo snel mogelijk na het ploegen
  • Besteed voldoende aandacht aan de zaaibedbereiding zodat je niet te diep hoeft te zaaien
  • Gebruik rijenbemesting voor snel opneembare voedingsstoffen voor de jonge kiemplanten
     

Vochtvoorziening en bodemtemperatuur van het zaaibed

Voor een succesvolle maisteelt is het belangrijk om te zaaien in een vaste, vochtige en warme ondergrond (minstens 10°C). Bij schrale omstandigheden is het belangrijk om de geploegde bodem niet te snel uit te laten drogen. Zaai daarom zo snel mogelijk na het ploegen. Vaak wordt bij het ploegen wat koudere grond bovengeschept, waardoor de bodemtemperatuur nog te laag kan zijn voor het zaaien van mais. Als je te vroeg zaait, kunnen de zaden langzaam kiemen en vatbaar zijn voor bodemschimmels en insecten zoals ritnaalden. Het is daarom aan te raden om dit jaar te starten met zaaien op de warmste maispercelen.

Zaaidiepte mais

Houd ook rekening met de zaaidiepte van de mais. De vuistregel bij de juiste zaaidiepte is: zoek de vaste vochtige ondergrond op. De optimale zaaidiepte bedraagt 4 tot 5 cm. Dieper zaaien leidt vaak tot een tragere opkomst, meer uitval en lagere opbrengst. Bij kouder en natter weer kan te diep zaaien zelfs leiden tot kiemproblemen en uitval door kiemschimmels. Zaai ook niet te ondiep om uitdroging van de zaailingen te voorkomen.

Afwijkende zaaidiepte bij gebruik van met Force 20 CS behandelde zaden

Let op: maiszaden behandeld met Force 20 CS vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm voor optimale werking tegen ritnaalden. Als je dieper wilt zaaien en ritnaalden verwacht, gebruik dan indien mogelijk Karate 0.4% GR. Klik hier voor meer informatie over Karate 0.4% GR en de toepassing hiervan.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie