In 7 stappen naar 22 maanden ALVA

Al twintig jaar is de gemiddelde afkalfleeftijd voor vaarzen 26 maanden, terwijl de hoogste levensproducties worden gehaald bij vaarzen met een afkalfleeftijd van 22 maanden. Het omlaag brengen van de afkalfleeftijd levert daarnaast geld op, omdat vaarzen eerder melk produceren.

Vanaf januari kost jongvee echter extra geld, omdat de fosfaatruimte die wordt ingenomen door jongvee ook gebruikt kan worden voor melkgevende dieren. Door het verlagen van de afkalfleeftijd kan het aantal stuks jongvee worden verlaagd. Het omlaag brengen van de afkalfleeftijd houdt echter meer in dan het jongvee op jongere leeftijd insemineren.

In de onderstaande stappen leest u hoe u uw vaarzen in 7 stappen op 22 maanden gezond laat afkalven.

 1. Verpest het niet al bij geboorte
  Een inventarisatie op 60 melkveebedrijven door de University of South Carolina laat zien dat de uitval 58% lager is bij bedrijven die 3,7 tot 4,5 liter biest hebben verstrekt (6,5% uitval), vergeleken met bedrijven die 0,9 tot 1,8 liter biest hebben verstrekt (15,3% uitval). Gebruik een refractometer om biest te controleren. Bij een Brix-waarde van 22 of groter en een gift van 4 liter verse biest krijgt een kalf voldoende antistoffen (Ig’s) binnen. Verstrek de biest binnen één uur na de geboorte.
   
 2. Voorkom groeiachterstand door diarree en luchtwegproblemen
  Naast uitval zorgt diarree ook voor groeiachterstand in de belangrijke eerste levensweken. Maak in overleg met uw opfokspecialist een plan van aanpak om diarree en luchtwegproblemen te voorkomen.
   
 3. Voer kalvermelk naar behoefte
  Kalveren hebben een enorm groeivermogen de eerste levensweken. Deze groei wordt vaak nog niet benut, omdat kalveren nog niet altijd naar behoefte worden gevoerd. Sprayfo-kalvermelk is uitstekend verteerbaar en kan daarmee zorgen voor een zeer efficiënte en daarmee voordelige groei.
  Ook is bekend dat juist organen als hart, lever, longen en melkklieren het hardst groeien tijdens de eerste 50 levensdagen. Deze groei kan later in de opfok niet worden gecompenseerd. Een betere orgaanontwikkeling kan een reden zijn voor de hogere melkproducties die zijn aangetoond voor vaarzen die harder zijn gegroeid vóórdat ze gespeend zijn. Het Sprayfo-voerschema vindt u hier.
   

Benieuwd naar de andere stappen? Lees ze hier.