Behoud uw voerkwaliteit en voorkom broei: zet Selko-TMR in!

Hittestress heeft niet alleen impact op uw koeien, maar ook op uw ruwvoer. Wanneer de buitentemperaturen weer oplopen, neemt de kans op broei in het rantsoen toe. Selko-TMR is een breedwerkend zurenmengsel dat het rantsoen conserveert, waardoor broei wordt geremd of zelfs voorkomen. Stabiliseer uw melkproductie tijdens hittestress.

Zowel broei als hittestress hebben negatieve effecten op de voeropname en daarmee op de melkproductie. Praktijkresultaten met Selko-TMR in augustus 2020 laten zien dat de melkproductie gedurende 22 dagen stabiel bleef, ondanks een gemiddelde (!) maximumtemperatuur van 29°C (figuur 1). Dit was 1 kg meer dan verwacht op basis van de voorperiode, de THI (temperatuur-luchtvochtigheidsindex) en het aantal dagen in lactatie. In de naperiode, zonder gebruik van Selko-TMR, werd maar liefst 2,9 kg minder geproduceerd dan verwacht.

Figuur 1. Praktijkresultaat van inzet 2L Selko-TMR /ton voer gedurende 22 dagen tijdens een hittestressperiode (2020), 20 dagen voorperiode en 20 dagen naperiode zonder inzet broeiremmer. Verwachte productie bevat correctie voor THIgem (Hammami et al.)
Figuur 1. Praktijkresultaat van inzet 2L Selko-TMR /ton voer gedurende 22 dagen tijdens een hittestressperiode (2020). 20 dagen voorperiode en 20 dagen naperiode zonder inzet broeiremmer. Verwachte productie bevat correctie voor THIgem (Hammami et al.)

Arbeidsgemak door Selko-TMR

De praktijk laat vaak zien dat de droogstandsgroep om de dag gevoerd wordt. Nadelen hiervan zijn een wisselende voeropname en -kwaliteit per dag en de daarmee gepaarde onrust in de groep. Wisselende voeropname en -kwaliteit zijn funest voor een soepele transitiefase. Het gebruik van Selko-TMR is bij niet dagelijks voeren jaarrond vereist voor een stabielere voeropname.

Behoud voerefficiëntie

Broei ontstaat wanneer micro-organismen als gisten suikers en eiwitten omzetten in een zuurstofrijke omgeving. Deze omzetting zorgt voor een verlies van voederwaarde (figuur 2) en is merkbaar door een temperatuurstijging van het voer. Micro-organismen komen in ieder rantsoen voor, maar het is belangrijk de groei ervan te beperken. Op deze manier blijft het rantsoen geconserveerd en blijven voedingsstoffen behouden. Hierdoor wordt een optimale voederconversie gewaarborgd.

Figuur 2. Effect van broei (fermentatie) bij onbehandelde TMR op voederwaardeverlies (bron: Selko laboratorium 2010)
Figuur 2. Effect van broei (fermentatie) bij onbehandelde TMR op voederwaardeverlies. (Bron: Selko laboratorium 2010)

Voor meer informatie, ervaringen en de tijdelijke kortingsactie ga naar: trouwnutrition.nl/rundvee-hittestress