Broei op komst? Wees voorbereid en bescherm je voer!

rund

Hittestress heeft niet alleen impact op je koeien, maar ook op je ruwvoer. Wanneer de buitentemperaturen weer oplopen, neemt de kans op broei in het rantsoen toe. Selko-TMR is een breedwerkend zurenmengsel dat het rantsoen conserveert, waardoor broei wordt geremd of zelfs voorkomen.

Steeds vaker broei in ruwvoer

Gisten, schimmels en enterobacteriën kunnen zich bij een aanbod van zuurstof enorm snel vermeerderen, wat zorgt voor fermentatie van het voer. Met name gemakkelijk beschikbaar suiker, eiwit en zetmeel wordt omgezet naar CO2 en waterdamp.

Hierbij komt ook warmte vrij, wat kan resulteren in broei. Er is sprake van broei in het rantsoen bij een temperatuurverschil van 10°C met de buitentemperatuur. Ook bij lage rantsoentemperaturen kan groei van gisten echter al plaatsvinden. In een recente studie uit 2021 bleek dat het aantal gisten al ruim de norm overschrijdt als nog geen broei wordt geconstateerd, zoals ook te zien is in de figuur:

gistontwikkeling

Selko-TMR is een conserveermiddel dat zorgvuldig geselecteerde zuren bevat. Het beperkt daardoor de groei van de gisten, schimmels en (entero)bacteriën. Doordat Selko-TMR ongewenste fermentatie voorkomt of afremt, blijft het rantsoen bovendien smakelijker en worden de voedingsstoffen bewaard voor koeien.

Tip: app die toont of er hittestress op komst is!

Met de warmere dagen die nu op komst zijn, is het slim om maatregelen te treffen om de impact van hittestress bij de dieren te voorkomen. Wees voorbereid en download de gratis Thermo Manager-app, waarbij je automatisch meldingen en adviezen bij hittestress ontvangt. Je kan hier de app direct downloaden!

Verlies aan suikers en droge stof door broei

Er is meer studie gedaan naar de negatieve effecten van broei. Eerder onderzoek toonde een verlies van suikers aan tot wel 50% binnen 24 uur, wanneer het rantsoen niet behandeld was (zie figuur hieronder). Door het vrijkomen van water tijdens fermentatie daalde ook het drogestofpercentage.

Temperatuurstijgingen van het rantsoen van meer dan 20°C zijn niet ongewoon bij broei, met name in de warmere maanden. Per graad Celsius gaat gemiddeld 0,25% droge stof verloren, wat kan leiden tot een verlies van wel 5% aan droge stof op een warme zomerdag.

fermentatie

Behoud van melkproductie en voeropname tijdens hittestress

Zowel broei als hittestress hebben negatieve effecten op de voeropname en daarmee op de melkproductie. Praktijkresultaten met Selko-TMR in augustus 2020 laten zien dat de melkproductie gedurende 22 dagen ver boven verwachting bleef, ondanks een gemiddelde (!) maximumtemperatuur van 29°C (figuur hieronder). Dit was 1 kg melk meer dan verwacht op basis van de voorperiode, de THI (temperatuur luchtvochtigheidsindex, Hammami et al., 2013) en het aantal lactatiedagen.

melkproductie

Een rantsoen met toegevoegd water? Zet altijd Selko-TMR in!

Water jaagt broei aan. In de praktijk en uit proeven blijkt dat het toevoegen van water aan een rantsoen kan zorgen voor een snelle stijging van de temperatuur. Wanneer er dus gisten in een gras of maiskuil zitten, kunnen deze zich hierdoor extra snel vermenigvuldigen.

Een proef bij een hoge omgevingstemperatuur liet zien dat het door 2 liter Selko-TMR toe te voegen meer dan 6 uur langer duurde voordat het rantsoen was opgewarmd tot 25°C (figuur hieronder). Bij water toevoegen aan het gemengd rantsoen wordt dus aanbevolen altijd 2 liter Selko-TMR per ton voer te doseren.

broei

Voor meerdere dagen voeren? Houd het rantsoen langer fris!

In de praktijk worden het jongvee en de droogstaande koeien niet elke dag voorzien van vers voer. De droogstandgroep is simpelweg te klein om dagelijks (of in de zomer tweemaal daags) een rantsoen te mengen. Dit heeft een wisselende voeropname tot gevolg van dag tot dag. Voeropname is cruciaal voor vlot afkalven en het zonder problemen opstarten van de lactatie. Selko-TMR houdt het rantsoen langer fris en is daarom onmisbaar in een gemengd droogstandsrantsoen, zeker als er niet dagelijks gevoerd wordt.

Selko-TMR is een synergetisch mengsel van gebufferde en niet-gebufferde organische zuren. Organische zuren hebben eigenschappen om de groei van micro-organismen te remmen, waardoor minder fermentatie optreedt en de voedingswaarde en smakelijkheid van het rantsoen behouden blijft. Het resultaat is een hogere en constantere voeropname en minder restvoer. Informeer bij je voerleverancier naar de mogelijkheden!