De belangrijkste tips voor een goede graskuil

Kwaliteitscontrole van kuil
Kwaliteitscontrole van kuil

Om te komen tot een goede, stabiele graskuil is het oogsten van een goed gewas met voldoende suiker niet voldoende. Na inkuilen is een snelle en optimale fermentatie namelijk noodzakelijk om de voederwaarde van het gewas te behouden.

Het doel is tot een goed geconserveerde en niet broeigevoelige graskuil met een hoge dichtheid (> 225 kg/m3) te komen. Hieronder volgen een aantal tips hoe een dergelijke graskuil kan worden gerealiseerd.

40 procent droge stof in de graskuil

Het beperken van zuurstof is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed geconserveerde graskuil. Bij graskuilen rond de 40 procent (tussen 35 en 45 procent) droge stof is het realiseren van een hoge dichtheid makkelijker. Boven de 45 procent droge stof is compact aanrijden moeilijker, zeker in de bovenste lagen, met meer zuurstof in de graskuil en extra kans op broei als gevolg.
Mocht de graskuil toch droger zijn, zorg er dan in ieder geval voor dat de natte percelen als laatste worden ingekuild om maximale compactheid te bereiken. Daarnaast draagt ook hakselen bij aan een grotere dichtheid, zo'n 10 procent.

Lees de rest van onze tips via deze link.