De hittestressaanpak van Trouw Nutrition op uw melkveebedrijf

Onderzoek toont aan dat koeien sneller last hebben van hittestress dan algemeen wordt aangenomen. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid. Dit kan worden uitgedrukt in de THI-index (Temperature Humidity Index). Overschrijdt de THI de waarde van 68, dan spreken we van hittestress. Dit betekent dat hittestress al kan optreden vanaf 21 graden Celsius.

Hittestress zorgt voor een lagere voeropname. Hierdoor ontstaat een gewijzigde verdeling van de bloedtoevoer (minder bloedaanvoer naar de uier, het verteringskanaal en de baarmoeder). Het gevolg van hittestress is dat de koeien meer gaan zweten en een snellere ademhaling hebben. Dit leidt tot verlies van lichaamsvocht en meer warmteverlies door verdamping.

Klik hier om de volledige aanpak te downloaden.