De impact en aanpak van uierontstekingen: de inzet van een bolus loont!

Gemiddeld krijgt ongeveer 30 procent van alle koeien te maken met lichte of zware uierontsteking. Een koe met uierontsteking kost gemiddeld 240 euro per jaar, waarin het verlies van melkproductie een groot aandeel heeft. Voor het waarborgen van een goede uiergezondheid is preventie door aanvullend mineraalvoer dan ook van groot belang. Door je koeien nutritioneel te ondersteunen met een bolus help je bovendien de kans op herstel te vergroten.

Verhoogd celgetal, lagere melkproductie

Bij een subklinische uierontsteking is er sprake van een infectie zonder zichtbare tekenen van een lokale ontsteking of algemene ziektesymptomen. Bij een klinische uierontsteking zijn er wel symptomen waarneembaar, zoals een ontsteking op de infectie. In bijna alle gevallen van uierontsteking ontstaat er een verhoogd celgetal. Het is bekend dat met het stijgen van het celgetal de melkproductie afneemt.

Afwijkende melk en ziektesymptomen

In de meeste gevallen ontstaat de uierontsteking door intrede van bacteriën via het slotgat van de spenen (infectieuze oorzaak). Afhankelijk van de kiem en de mate van infectie kun je afwijkingen zien aan de uier (roodheid, zwelling, pijnlijkheid en warmte). Daarnaast zal ook de melk afwijkend zijn (vlokken, bijmenging van bloed en een afwijkende geur). In ernstige gevallen kunnen er algemene ziektesymptomen ontstaan (koorts, verminderde voeropname, verlaagde immuniteit).

Naast infectieuze oorzaken kunnen ook niet-infectieuze zaken een uierontsteking veroorzaken (trauma of chemische irritatie).

Negatieve gevolgen van een ontstekingsreactie

Koeien die lijden aan een klinische uierontsteking, vertonen symptomen en gedragingen die wijzen op een algemeen ziektebeeld, zoals een gedaalde voeropname, minder liggedrag vanwege de pijnlijke uier en daardoor meer kans op overbelasting van de klauwen.

Door de gedaalde voeropname ontstaat een negatieve energiebalans, moeten lichaamsreserves worden aangesproken en zullen er meer NEFA’s gevormd worden. Hierdoor neemt ook de kans op andere metabole stoornissen, zoals ketose en melkziekte, toe.

Uierontsteking kost 240 euro per jaar

Ook voor jou als veehouder hebben uierontstekingen negatieve gevolgen. Het kan onder andere leiden tot meer stress, tijdverlies en verlies aan arbeidsvreugde. Daarnaast heb je te maken met omzetderving door hogere preventie- en behandelkosten, melkverlies en de eventuele opruiming van dieren.

Een uierontsteking kan al snel 240 euro per koe per jaar kosten. Dat komt neer op 38 procent van de totale kosten van meest voorkomende productieziekten.

Aanpak van klinische en subklinische uierontstekingen

Bij de aanpak is het belangrijk je te richten op zowel het behandelen van bestaande infecties als het voorkomen van nieuwe infecties.

Behandelen van bestaande infecties:

 • Behandel klinische en subklinische uierontstekingen zorgvuldig. Bespreek het behandelplan met je dierenarts. Om de lokale en algemene immuniteit van je koe tijdens een uierontsteking te ondersteunen kun je een Farm-O-San Cellow-bolus toedienen.
 • Zorg voor een optimaal droogstandsmanagement (rantsoen, huisvesting, hygiëne, conditie). Bespreek met je dierenarts welk protocol het best van toepassing is op jouw bedrijf. Je kunt behandelen met antibiotica, maar ook zonder. Het selectief en zonder antibiotica droogzetten is mogelijk als het tankcelgetal lager is dan 200.000 cellen per ml en het celgetal van je koe bij de laatste controle lager is dan 150.000 cellen per ml. Het is aan te raden om een negatieve CMT-test te hebben van je koe. Ook hier kun je de lokale en algemene immuniteit van je koe tijdens het droogzetten ondersteunen met een Farm-O-San Cellow-bolus.
 • Ruim chronisch geïnfecteerde koeien op.
 • Volg maandelijks de uiergezondheid van je bedrijf op en bespreek die met je dierenarts en adviseur.
   

Voorkomen van nieuwe infecties:

 • Pas een goede melktechniek toe. Onderhoud en controleer regelmatig de werking van de melkmachine.
 • Streef een goede algemene gezondheid na van je koeien en vaarzen.
 • Optimaliseer het comfort en de hygiëne in de stal, zowel voor de lacterende als voor de droogstaande koeien en vaarzen.
 • Fok vandaag voor de uiergezondheid van morgen!
   

Farm-O-San Cellow

Farm-O-San Cellow is een bolus gebaseerd op natuurlijke plantextracten en mineralen. Deze rijkgevulde bolus bevat een hoog gehalte aan knoflook, aangevuld met componenten zoals calcitriol (een actieve vorm van vitamine D ter bevordering van calciumopname) en geselecteerde Trouw Nutrition-additieven, zoals organisch selenium, een blend van plantaardige antioxidanten, vitamine E en hoogwaardige hydroxy-zinkmineralen. Deze zijn speciaal geselecteerd om in periodes van verminderde weerstand en uiergezondheid ondersteuning te bieden aan je koe.

Kennismaken met Farm-O-San Cellow? Neem voor meer informatie contact op via farmosan@trouwnutrition.com.