‘De kalveren blaken van gezondheid’

Wilco Nieuwenhuis met zijn kalf
Wilco Nieuwenhuis met zijn kalf

Sinds melkveehouder Wilco Nieuwenhuis zijn kalveren Sprayfo Delta voert, ervaart hij beduidend minder problemen in de jongveeopfok met niet of nauwelijks nog diarree en schone longen. ‘De kalveren zijn sterker, ze hebben meer over.’

Nieuwenhuis heeft een melkveebedrijf met 130 koeien in Velp. Het aantal stuks jongvee ligt met 140 dieren zelfs nog iets hoger. ‘Een deel daarvan fokken we op tot eerste- of tweedekalfskoeien, om ze daarna te verkopen aan collega-melkveehouders of voor de export. Die keus past bij de grote hoeveelheid natuurgrond op ons bedrijf. Dat gras is minder geschikt voor melkkoeien en zo benutten we het toch efficiënt’, verduidelijkt Nieuwenhuis.

Energiewaarde hoger dan eiwitwaarde

De veehouder stelt hoge eisen aan de jongveeopfok. Zijn bedrijf beschikt over de allerhoogste gezondheidsstatus. Producten van Sprayfo gebruikte Nieuwenhuis altijd al: de energierijke groene zak voor de winter en de gele voor de zomermaanden. Tot zijn opfokspecialist hem de grijze zakken met Sprayfo Delta adviseerde. Een nieuw type kalvermelk, dat de voordelen van verse koemelk combineert met de veiligheid en betrouwbaarheid van de traditionele kalvermelk.

Het bijzondere van Sprayfo Delta is dat de energiewaarde hoger ligt dan de eiwitwaarde. Daarmee komt het dichter bij koemelk. Bovendien is de osmolaliteit – een maat voor de concentratie van suikers en mineralen in een oplossing – verlaagd. Dit komt de mestconsistentie ten goede.

Feller en sterker

Nieuwenhuis kan het merken op zijn bedrijf, waar de kalveren na drie dagen biest overschakelen op Sprayfo Delta. ‘Ik gebruik het product nu een half jaar en vind echt dat het goed werkt. De kalveren zijn feller in drinkgedrag, sterker en energieker. Ze hebben gewoon meer over. Terwijl er voorheen toch regelmatig een diarreegevalletje tussen zat. Dat is nu nog maar zeer sporadisch het geval.’

Ook longproblemen doen zich al een tijd niet meer voor.

Geïnteresseerd in het volledige verhaal van Wilco? Klik dan gauw hier en lees verder.