‘Goede voeding in eerste levensfase is cruciaal’

Rick Vaartjes met zijn kalf
Rick Vaartjes met zijn kalf

Van 25 procent terug naar een vervangingspercentage van 12 procent. Dat is het streven van melkveehouder Rik Vaartjes (40) uit Wichmond. De komst van fosfaatrechten noodzaakt hem om het in de jongveeopfok nog een paar slagen scherper te doen.

Rik Vaartjes heeft samen met zijn vrouw Marieke een maatschap. Hij houdt zich met hulp van 0,5 fte voornamelijk bezig met het melkveebedrijf. Marieke heeft boven in de stal een skybox. Fit Farm staat er met grote letters. Dit is de naam van haar bedrijf dat mensen coacht en adviseert op gebied van voeding. ‘Ik zie wel wat parallellen met melkvee en jongveeopfok, waar voeding ook essentieel is voor een goede gezondheid’, lacht Vaartjes.

Nieuwe ligboxenstal

Hij bouwde in 2015 een nieuwe ligboxenstal met plaats voor 150 koeien. De oude melkveestal had hij gereserveerd voor het jongvee. Maar de komst van fosfaatrechten zette een streep door de rekening. Vaartjes kreeg de nieuwe stal niet vol en besloot – om de inkomsten na de kostbare nieuwbouw op peil te houden – de oude melkveestal te verhuren voor stalling en het jongvee te verdelen over twee bijgebouwen. In deze gebouwen krijgen de kalveren na de geboorte via de sonde 4 liter biest. Daarna worden ze gevoerd naar behoefte. Vanaf drie dagen krijgen de kalfjes poedermelk. Eerst in de eenlingboxen, later aan de melkbar. Dit gebeurt in twee groepshokken die rijkelijk zijn gevuld met stro.

Meer energie

De eerste weken na geboorte is een kalf voor zijn groei nog totaal afhankelijk van melk. De pens functioneert dan nog niet en het kalf haalt alle energie uit de vertering van melk. Die energie wordt gebruikt voor de groei en de verdere ontwikkeling van de organen.
Wanneer er in deze periode spijsverteringsstoornissen optreden, loopt de ontwikkeling vertraging op. Dat wil Vaartjes voorkomen. Het was voor hem een belangrijke reden om van Sprayfo Excellent over te schakelen op Sprayfo Delta. Deze poedermelk geeft volgens diverse onderzoeken bij toonaangevende melkveebedrijven 10 procent meer energie en daarnaast een 20 procent lagere osmolaliteit. Het eerste zorgt voor een betere groei, het tweede voor een gezonder maagdarmstelsel en een betere mestconsistentie.

Het volledige verhaal van Rick lezen? Klik hier.