In het najaar problemen door hittestress?

Gedurende de zomer ervaren melkkoeien en droge koeien regelmatig enige vorm van hittestress. Wanneer dit extreem is, of voor een langere periode, zal dit zorgen voor een melkproductie- of melkgehaltedaling. Ook andere koesignalen, zoals beschreven in dit eerdere artikel, zijn kenmerkend voor hittestress.

Wanneer onvoldoende klimaat- en voermaatregelen zijn getroffen tijdens de hittestressperiode, zal dit in de maanden oktober tot en met december leiden tot een lager non-returnpercentage, meer klauwproblemen en een verminderde weerstand.

Link hittestress en gezondheid

Deze link tussen hittestress en gezondheidsproblemen in het najaar wordt meestal niet gelegd. De oorzaak van deze problemen wordt in de praktijk namelijk vaak geweten aan het op dat moment aangeboden rantsoen of mineralenmengsel. Ook worden de problemen vaak afgedaan als ‘seizoenseffect’.

Klik hier voor het volledige artikel.