Hittestress in droogstand groot risico

Nu de klok weer is verzet en de knoppen in de bomen zitten, is het de hoogste tijd om even stil te staan bij de periode die in aantocht is: de hittestressperiode. Zodra het kwik de 20 °C aantikt, is er kans op hittestress bij de gemiddelde luchtvochtigheid van 75% in Nederland en België.

Te vaak wordt nog vergeten om ook de droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Onterecht, want de schade van hittestress in deze groep kan nog groter en langduriger zijn. Zo laat een analyse over negen studies (Tao en Dahl, 2013) zien dat, in extreme situaties, koeien die werden gekoeld tijdens de droogstand in de volgende lactatie tot wel 8,5 (!) liter méér melk per dag produceren in de eerste 210 dagen na afkalven. Nú is dus het moment om voorbereidingen te treffen voor de zomer.

Negatieve impact hittestress op het ongeboren kalf

Hittestress tijdens droogstand heeft niet alleen effect op de koe, maar ook op het kalf (zie ook tabel 1). Zo blijken kalveren uit koeien die hittestress hebben ervaren, 43% minder antilichamen (IgG’s) op te nemen uit dezelfde biest dan kalveren uit gekoelde koeien (Monteiro et al., 2016).
De kalveren uit bovengenoemde studie zijn verder gevolgd tot en met de eerste lactatie. Zo was de uitval tot het einde van de eerste lactatie meer dan twee keer zo hoog na hittestress in de baarmoeder. Ook de melkproductie was 16% lager voor deze dieren. De verborgen kosten van hittestress kunnen dus enorm zijn.

Maatregelen

Bent u benieuwd naar de maatregelen om hittestress in de droogstand te voorkomen? Klik dan hier.