Hittestress: stress voor de melkveehouderijsector

rund

Hittestress is een groot economisch probleem. Het kan leiden tot verlaagde melkproductie, verminderde vruchtbaarheid, hogere kosten voor gezondheidszorg en een verminderde voerefficiëntie. Daardoor wordt het bedrijfsinkomen van de melkveehouder negatief beïnvloed. Gelukkig kunnen we met onze handige aanpak hittestress zoveel mogelijk voorkomen.

Hittestress treedt op wanneer een koe niet in staat is om voldoende warmte aan de omgeving af te geven om haar lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit kan ertoe leiden dat de koe niet normaal productief kan functioneren, omdat de warmteproductie toeneemt naarmate de koe meer melk produceert.

Temperatuur-luchtvochtigheidsindex (THI)

Al vanaf een melkproductie van 30 kilogram melk per dag stijgt de warmteproductie met ongeveer 50 procent ten opzichte van een droogstaande koe. De Temperatuur-luchtvochtigheidsindex (THI) kan worden gebruikt om de potentiële hittebelasting van de omgeving in te schatten. Deze index combineert de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tot één waarde.

Aan de slag!

Gelukkig heeft Trouw Nutrition een complete aanpak ontwikkeld om de economische gevolgen van hittestress zoveel mogelijk te beperken. Dit kennisdocument zit boordevol slimme tips, zodat je optimaal voorbereid bent op een warme zomer.

Download hier de aanpak