Hoe om te gaan met cryptosporidium op het bedrijf?

cryptosporidiose

Cryptosporidiose is een parasitaire infectie die vaak voorkomt op boerderijen. Kalveren in de leeftijd tussen 5 en 14 dagen lijken het meest vatbaar te zijn voor de parasiet. Eenmaal besmet ervaren de jonge dieren symptomen zoals hevige, geelgroene of waterige diarree, resulterend in aanzienlijk gewichtsverlies. Dit gaat vaak gepaard met een vertraagde groei, waardoor kalveren achterblijven in hun ontwikkeling. Hoe kan het dat besmetting met Cryptosporidium zo vaak voorkomt? Waarom is het zo lastig om deze besmettingen te bestrijden? En wat kun je wél doen?

Waarom komt cryptosporidium zo vaak voor?

Er zijn verschillende redenen waarom cryptosporidium vaak voorkomt op rundveebedrijven. De parasiet gedijt goed in diverse milieus, waaronder water, bodem en mest. Veebedrijven bieden dus ideale omstandigheden voor de overleving én verspreiding van cryptosporidium, aangezien dieren vaak dicht op elkaar leven. Dat vergemakkelijkt directe en indirecte contacten en bovendien maken veel veehouderijen gebruik van waterbronnen zoals sloten, vijvers en putten, die gemakkelijk besmet kunnen raken met cryptosporidium. Hierdoor neemt de kans op blootstelling aan de parasiet toe.

Waarom is het zo lastig te bestrijden?

Het is niet gemakkelijk om een cryptosporidium-besmetting uit de stal te krijgen. Dit komt deels door de eigenschappen van de parasiet. Cryptosporidium is resistent tegen veel gangbare desinfectiemethoden, waardoor traditionele reinigings- en ontsmettingspraktijken mogelijk niet effectief zijn. 

Zoals genoemd, kan cryptosporidium lang overleven in het milieu, waardoor het moeilijk te elimineren is. Het feit dat sommige dieren de parasiet asymptomatisch dragen, zonder zichtbare symptomen te vertonen, maakt detectie moeilijk en draagt bij aan de snelle verspreiding van de parasiet op het erf.

Reken af met cryptosporidium in 7 stappen 

Het doel is duidelijk: een kalverstal creëren die vrij is van cryptosporidium, waar kalveren in optimale gezondheid kunnen opgroeien. 

Trouw Nutrition erkent deze uitdagingen en biedt een praktisch protocol waarmee je in 7 stappen afrekent met cryptosporidiose en dat helpt het rundvee gezond te houden. 

Benieuwd? Klik hier voor het protocol.