Houd eenvoudig de koe aan het vreten

Een van de belangrijkste effecten van hittestress bij koeien is een verlaagde voeropname en herkauwactiviteit. Ondanks dat deze signalen niet altijd direct goed zichtbaar zijn, schuilt er wel een gevaar in voor de koe. Koeien produceren immers niet alleen minder melk, de gevolgen zijn ook merkbaar in gezondheid. Een voorbeeld is pensverzuring. Maar waarom stopt een koe eigenlijk met vreten? En wat kunnen we eraan doen?

Ten eerste moeten we ons realiseren dat koeien eigenlijk voortdurend aan het sporten zijn, ze produceren enorm veel energie om melk te maken. Een groot deel van haar lichaamswarmte wordt geproduceerd in de pens (zie foto). Dit komt doordat bij het fermenteren van voedsel veel warmte vrijkomt.

Warmte

Een natuurlijke reactie van het ‘warm hebben’ is minder vreten, denk maar aan een warme zomeravond. Doordat de koe minder ruwvoer opneemt, neemt ze relatief meer (makkelijk) fermenteerbaar krachtvoer op. Dit zorgt ervoor dat ze minder herkauwt en de pens dus ook minder wordt gebufferd met speeksel.
Ook staan koeien meer om hun warmte beter kwijt te kunnen, hierdoor is er minder herkauwactiviteit en daalt wederom de pens-pH. Een natuurlijker reactie hierop is te stoppen met vreten (bij buikpijn heb je minder trek). Zo ontstaat er dus een kans op pensverzuring en raakt de koe verder in een negatieve spiraal.
Een laatste belangrijke factor is de smakelijkheid van het voer, want warm voer door broei vermindert de eetlust.

Wat kunnen we eraan doen? Lees het volledige artikel hier.