Huisvesting kalveren bepalend voor gezondheid en groei (deel 1)

Een pasgeboren kalf heeft een geringe weerstand en is hierdoor erg vatbaar voor infecties. Net als alle pasgeborenen hebben kalveren een speciale omgeving nodig om voorspoedig te groeien. Kalveren zijn de toekomst van elk melkveebedrijf. Toch gaat men doorgaans voorbij aan de huisvesting van kalveren of staat het op het tweede plan.

Niet zelden wordt een locatie omgebouwd die voorheen als melkstal of schuur diende. Oorspronkelijk is deze huisvesting niet geconstrueerd met kalveren in het achterhoofd. Als bedrijven groeien, groeit ook het aantal kalveren en daarmee de infectiedruk. Hoe borg je de gezondheid en het welzijn van kalveren? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in huisvesting?

5 vereisten voor kalverhuisvesting

De 5 vereisten voor kalverhuisvesting zijn:

  1. Comfort: ieder kalf een droge, beschutte en voldoende ruime (lig)plek.
  2. Licht: ten behoeve van de gezondheid van het kalf, alsmede ter observatie van het kalf door de melkveehouder.
  3. Lucht: ventileer goed, zodat de luchtvochtigheid niet te hoog wordt, voorkom trek en tocht.
  4. Hygiëne: houd het hok schoon, voorkom kruisbesmetting.
  5. Arbeid: zorg voor goede looplijnen, een protocollaire aanpak en arbeidsgemak.

Om die facetten goed op elkaar af te stemmen is het onder meer van belang om vanuit de leeftijdsfase van het kalf te redeneren. Daarbij leggen wij in de komende artikelen de focus op de eerste 4 maanden.

Fasering in huisvesting

In grote lijnen bestaan de eerste 4 maanden van de kalveropfok uit 2 fases:

  1. Fase I – Eenlingfase (eerste 2 weken)
  2. Fase II – Groepsfase op stro (2-16 weken)

De duur van de eenlingfase, individuele huisvesting, is minimaal 1-2 weken. Dit is van belang voor controle en beperking van de ziektedruk. Sommige veehouders houden hun kalveren in eenlingboxen of iglo’s tot na het spenen, 10-11 weken. Na 15-16 weken kunnen kalveren overgeplaatst worden naar de ligboxen. Het is aan te raden om kalveren tot een leeftijd van 6 maanden compleet gescheiden van oudere dieren te huisvesten in een aparte stal.

In de volgende artikelen gaan we verder in op ‘Fase I – Eenlingfase (eerste 2 weken)’ en ‘Fase II – Groepsfase op stro (2-16 weken)’.