Huisvesting kalveren bepalend voor gezondheid en groei (deel 2)

De eerste twee weken na de geboorte van een kalf is fase I, de eenlingfase. Het is in die fase allereerst van belang voldoende biest van goede, gecontroleerde, kwaliteit te verstrekken om de weerstand van het kalf zelf te versterken. Pak dit gestructureerd aan, met behulp van een protocol.

Bij jonge kalveren wordt vaak onderscheid gemaakt tussen aan te houden dieren en te verkopen dieren. Kalveren die worden aangehouden, worden apart gehuisvest, bijvoorbeeld door ze in een andere rij boxen te plaatsen of in iglo’s.

Vervoeren van pasgeboren kalveren naar individuele huisvesting kan het best met behulp van een tweewielige (krui)wagen. Dit is veehouder- en diervriendelijk: de belasting van uw rug is beperkt en het kalf ligt stabiel. Gebruik de wagen enkel voor dit doel en reinig deze na elk gebruik.

Individueel huisvesten

De kalf-kalfoverdracht vormt de belangrijkste infectieweg voor diarree- en luchtweginfecties. Door indivuele huisvesting kunnen gezondheid, voeding en mest van het kalf optimaal gecontroleerd worden.

Plaats kalveren in de eerste 14 dagen in eenlingboxen of iglo’s. De voordelen hiervan zijn:

  • minder kans op infecties (diarree, navelinfecties);
  • belikken, oor- en navelzuigen worden vermeden;
  • er is een betere controle mogelijk (voeropname).

Hoeveel individuele hokjes er nodig zijn, is afhankelijk van het aantal melkkoeien, de afkalfpiek, het aanhoudingspercentage en de tijd in een eenlingbox of -iglo.

Let op de looplijnen

Jonge kalveren moeten in de melkperiode gescheiden worden gehuisvest van het oudere jongvee en de melkkoeien. Dit kan door middel van een aparte jongveestal en/of door de dieren buiten te huisvesten.

Houd voor wat betreft de looplijnen rekening met:

  • een eenduidige, overzichtelijke opstelling van de iglo's of eenlingboxen;
  • de plaatsing van de iglo’s of eenlingboxen naast elkaar, of in rijen. Dit bespaart ruimte en vergemakkelijkt het voeren en schoonmaken;
  • het van jong naar oud werken: begin met het voeren bij de jongste kalveren en eindig bij de oudste.

In het volgende deel, deel 3, gaan we in op fase II, de groepshuisvesting op stro (2 tot 15-16 weken).