Jonge kalveren hebben een lage koperbehoefte

Jong kalf in stro

Uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, 2019), gedaan bij dieren die voor sectie waren ingestuurd, blijkt dat koperovermaat in de lever al op jonge leeftijd van kalveren voorkomt. Opvallend is dat relatief veel hoge waarden gevonden werden bij kalveren tussen 1 en 6 maanden leeftijd.

Absorptie bij jonge kalf zeer efficiënt

Koper (Cu) wordt opgenomen in de darmen. Deze absorptie varieert bij kalveren voor het spenen tussen 40 en 60% en is daarmee een factor 10 hoger dan bij volwassen melkvee. Een overschot aan koper wordt bij kalveren en melkvee opgeslagen in de lever, zoals beschreven in een eerder artikel. Bij een leverconcentratie van meer dan 1g/kg droge stof ligt de grens op een giftige hoeveelheid en deze waarde werd regelmatig overschreden in de leeftijdsgroepen 1-6 maanden en > 2 jaar.

Er vindt altijd enige overdracht van Cu plaats van de moeder naar het kalf, maar omdat giftige waardes vóór 7 dagen leeftijd niet worden gezien, is de praktische relevantie nog onduidelijk.

Een kalf krijgt koper binnen via kalvermelk en via het (start)voer. Omdat de pens nog niet volledig is ontwikkeld, is de absorptie van koper vanuit het vaste voer nog steeds erg hoog. Let daarom op met het voeren van veel koper aan uw jonge kalveren, een rantsoennorm van 12 mg/kg ds wordt voor deze dieren aangehouden. Bij een leeftijd van 4 à 5 maanden hebben ze circa 50 mg/dag. Dit is inclusief het gehalte uit ruwvoer en grondstoffen.

Een koperovermaat schaadt niet alleen kalveren, het heeft ook een negatieve impact op koeien in de droogstand. Benieuwd naar ons advies? Lees het volledige artikel.