Keep your cows cool!

Onderzoek toont aan dat koeien sneller last hebben van hittestress dan algemeen wordt aangenomen. De combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid wordt weergegeven in de THI (Temperature Humidity Index). Zodra de THI een waarde van 68 bereikt, spreken we van hittestress. De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in Nederland en België is 75% in de zomermaanden. Bij deze relatieve luchtvochtigheid treedt hittestress al op vanaf 21°C!

Als er sprake is van hittestress, is dat direct te zien aan een verlaagde melkproductie. Bij hoogproductieve koeien (50 kg melk/dag) kan hittestress leiden tot een daling van de dagproductie met maar liefst 6 kg melk. Ook is bekend dat het vet- en het eiwitgehalte dalen (tot 16%) en dat hittestress de kans vergroot op een verhoogd celgetal.

Niet alleen bij melkgevende dieren, maar ook bij droogstaande koeien is het tegengaan van hittestress van groot belang. Extreme hittestress tijdens de droogstand kan leiden tot een verlaging van de dagproductie met 8,5 kg melk in de daaropvolgende lactatie.

Daarnaast kan hittestress in de zomer zorgen voor een verslechterde vruchtbaarheid en klauwgezondheid in het najaar. 

Signalen van hittestress bij rundvee

In de onderstaande afbeelding worden de verschillende signalen van hittestress bij rundvee weergegeven.

Lees het volledige verhaal inclusief tips over voeding en huisvesting in de ‘Rundvee hittestress aanpak’.