Ketose kost u zomaar duizenden euro’s per jaar

Wist u dat dit jaar gemiddeld de helft van uw koeien ketose krijgt? Ketose ontstaat door een te grote negatieve energiebalans. De koe heeft te weinig beschikbare energie om goed te functioneren.

In Nederland blijkt het risico op enige vorm van subklinische ketose gemiddeld 46 procent te zijn. Subklinische ketose is onzichtbaar en heeft een negatief effect op melkproductie, vruchtbaarheid en gedwongen afvoer.
Koeien met subklinische ketose hebben namelijk een grotere kans op mastitis, klauwproblemen en baarmoederontsteking.

Kostenberekening

Wanneer alle bovenstaande factoren worden meegenomen in de kostenberekening, dan bedragen deze € 141 per ketosegeval per jaar. Dit is op basis van een melkprijs van € 41,50 per 100 kg melk.
Voor een bedrijf met 150 afkalvingen per jaar en 46 procent kans op subklinische ketose is dit een kostenpost van € 9729.

Klik hier voor het volledige artikel en de gratis Body Condition Score(BCS)-poster.