Komende weken kans op broei: zet broeiremmers tijdig op voorraad!

Nu het voorjaar in volle gang is, neemt de kans op broei met de dag toe. Met de warmere buitentemperaturen grijpen micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels hun kans. En dat is niet alleen slecht nieuws voor de koeien, maar ook voor de melkproductie. Door broei neemt de voedingswaarde en de smakelijkheid van het rantsoen immers snel af. Gelukkig kan een broeiremmer veel problemen voorkomen. Zet Selko-TMR nu op voorraad!

Rantsoen langer smakelijk

Vanaf het moment dat (ruw)voer aan de lucht wordt blootgesteld, treedt er buiten de koe al zeer snel ongewenste fermentatie op. Je kunt het voer letterlijk zien verdampen. Door deze ongewenste fermentatie te voorkomen of af te remmen met Selko-TMR blijft het rantsoen langer smakelijk en worden alle voedingsstoffen bewaard.

Selko-TMR

Selko-TMR is een breedwerkende broeiremmer met een blend van gebufferde en ongebufferde zuren, die ervoor zorgt dat de voerkwaliteit behouden blijft. Bovendien wordt de groei van gisten, bacteriën en schimmels tegengegaan.

Voordelen Selko-TMR

 • Behoud van voederwaarde
 • Constantere voeropname
 • Minder restvoer
 • Meer melk
 • Besparing van arbeid
 • Veilig voor je mengwagen
   

‘Selko-TMR leidt tot een hogere voeropname’

Pieter Rozendaal, herd manager bij melkveebedrijf Den Eelder in het Nederlandse Well, is enthousiast over Selko-TMR. Zijn bedrijf telt 650 koeien, met een jaargemiddelde van 10.500 kg melk per koe. ‘We hebben Selko-TMR ingezet bij zowel het melkvee als de droge koeien’, licht hij toe. ‘Wat mij nog het meest opviel toen we startten, was de zichtbare vermindering van het restvoer. Dit werd nagenoeg nihil, terwijl wij streven naar een restvoer van 2 tot 2,5%. We zijn het gaan gebruiken om de kwaliteit van het rantsoen langer op peil te houden. Dat zien we dus terug in de hogere voeropname.’

‘Positieve ondersteuning voor melkproductie en robotbezoeken’

Rozendaal adviseert Selko-TMR het hele jaar door te gebruiken. ‘Waarom zou je het er in de winter afhalen? Dan heb je toch kans dat de voeropname en productie terugvallen. Komt ook doordat het erop lijkt dat Selko-TMR meer dan een broeiremmer is’, zegt Rozendaal.

‘Ik heb het gevoel dat Selko-TMR tevens de melkproductie en het aantal robotbezoeken positief ondersteunt. Ten slotte was het feit dat het een relatief veilig product is voor ons ook een belangrijke reden om voor Selko-TMR te kiezen, gezien we met veel verschillend personeel en voerders werken’, besluit de melkveehouder.

Wanneer Selko-TMR inzetten?

Selko-TMR kan worden ingezet bij de volgende situaties:

 • Bij broeigevoelige kuilen:
  • graskuilen met >45% droge stof
  • maiskuilen met >38% droge stof
  • som van azijn- en propionzuur
 • Bij minder dan 20 g/kg droge stof
 • Bij eenmaal daags voeren of minder:
  • denk aan droge koeien
 • Bij toevoeging van water in het rantsoen
 • Bij stalvoeren of vers gras in het rantsoen
 • Bij een buitentemperatuur van meer dan 21°C
   

Ook je voer beschermen en broei tegengaan met Selko-TMR? Bekijk de website voor meer tips tegen hittestress of download het plan van aanpak.