Magere koeien of kreupele koeien? Een aantal praktische tips

Klauwgezondheid bij melkkoeien is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen binnen de melkveehouderij. Kreupelheid belemmert niet alleen het koewelzijn, maar brengt ook hoge kosten met zich mee. Schattingen lopen uiteen, maar de kans op klauwproblemen is toch zon 25 procent per koe per jaar. De jaarlijkse kosten worden geschat op gemiddeld € 160 per geval (WUR, 2017).

Het is bekend dat voornamelijk verse, hoogproductieve koeien klauwproblemen laten zien. Tegelijkertijd bereikt de koe ook het dieptepunt van haar conditiescore (zie onderstaande figuur 1). Kreupele koeien verliezen nog meer conditie.
Uit recent onderzoek blijkt een sterke relatie te bestaan tussen conditiescore en klauwgezondheid. Dit suggereert ook het omgekeerde: magere koeien hebben meer risico op klauwproblemen.

Klik hier voor het volledige artikel, inclusief onze praktische tips.