Mangaan bijvoeren niet altijd noodzakelijk

In eerdere artikelen zijn de functies van koper en zink besproken. In dit artikel wordt het sporenelement mangaan (Mn) besproken. Zo wordt onder andere ingegaan op de functies van mangaan, de gevolgen van een tekort en overschot en onze adviesdosering.

Functies van mangaan

Mangaan is een sporenelement dat een belangrijke rol vervult in het metabolisme van zowel koolhydraten als vetten als eiwitten.
Daarnaast is mangaan nodig voor normale hersenactiviteit en bot- en kraakbeengroei. Ook heeft mangaan een rol in de synthese van cholesterol, dat de voorloper is van vruchtbaarheidshormonen als progesteron, oestrogenen en testosteron.
De laatste functie van mangaan is die van antioxidant, waarbij mangaan is ingebouwd in een enzym dat de cellen beschermt. Voor het goed functioneren van een dier is mangaan dus onmisbaar!

Tekort aan mangaan

Tekorten aan mangaan komen niet vaak voor, want een grasrijk basisrantsoen bevat vaak al voldoende vanuit het ruwvoer. Indien nodig kan een beperkte aanvulling voor hoogproductieve dieren via het krachtvoer worden verstrekt.
In rantsoenen met overwegend maiskuil als ruwvoer is een aanvulling via de mineralen wel wenselijk. Kijk op uw kuiluitslagen maar eens naar het verschil tussen de hoeveelheden mangaan in gras- en maiskuilen.
Indien toch een mangaantekort optreedt bij melkvee, dan heeft dat een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en melkproductie. Bij een mangaantekort tijdens de opfok kunnen kraakbeen-, bot- en peesafwijkingen ontstaan. Ook kan het uierweefsel minder goed tot ontwikkeling komen.

Overmaat aan mangaan

Een overmaat aan mangaan is niet schadelijk (uitzonderlijke niveaus van > 1000 mg/kg ds daargelaten). In tegenstelling tot koper wordt mangaan beperkt opgeslagen in het lichaam en wordt een overmaat via galzouten weer teruggebracht in de darmen. Daarmee verdwijnt de overmaat mangaan via de mest.
Een overmaat aan Mn kan echter wel de opname van ijzer (Fe) remmen, omdat ze beide door dezelfde receptoren worden opgenomen in de darm.

Benieuwd naar ons advies (inclusief onze adviesdoseringen)? Klik dan hier.