Melkveehouder Bart Ceusters uit Geel: ‘Selko-TMR levert bijna 200 liter per dag op!’

De temperaturen lopen langzaam weer op en daarmee ook de kans op hittestress en broei. Want wist je dat hittestress bij een relatieve luchtvochtigheid al kan optreden vanaf 21° Celsius? Het is dan ook verstandig om tijdig voldoende broeiremmers op voorraad te hebben. Zet Selko-TMR nu op voorraad!

Koeien sneller last van hittestress

Onderzoek toont aan dat koeien sneller last hebben van hittestress dan algemeen wordt aangenomen. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid: de THI (Temperature Humidity Index). Zodra de THI een waarde van 68 bereikt, is er sprake van hittestress.

Broei veelvoorkomend probleem

Naast hittestress is ook broei – de opwarming van voer – een veelvoorkomend probleem binnen de sector. Zodra het warmer wordt, ontstaan er meer micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels. Het gevolg? Een lagere voedingswaarde en voer dat minder smaakt.

Gevolgen van broei

Broei heeft verschillende nare gevolgen, voor het voer en daarmee ook voor de weerstand van de koe:

  1. Lagere voedingswaarde: De voedingswaarde van veevoer wordt minder. Ook de melkproductie en -gehaltes kunnen daardoor verder afnemen.
  2. Smaakbederf: Het voer is minder lekker en fris. Hierdoor wordt de voeropname lager.
  3. Verminderde weerstand: Schadelijke bacteriën nemen explosief toe, waardoor toxines gevormd worden die de pens- en darmflora verstoren. Door een verminderde weerstand daalt de algehele koegezondheid, waardoor een verhoogd celgetal kan ontstaan.
     

Tijd en arbeid besparen

De effecten van broei zijn direct terug te zien in het bedrijfsresultaat. Dat ervaarde ook melkveehouder Bart Ceusters uit Geel in België. Met zijn 275 melkkoeien haalt hij jaarlijks een melkproductie van 10.600 kg per koe. Ceusters merkte dat het voer ’s avonds niet meer fris en smakelijk was. ‘Vaker voeren is dan een oplossing, maar dat is arbeidstechnisch erg lastig. Op advies van mijn adviseur ben ik daarom gestart met Selko-TMR. Door het gebruik van Selko-TMR hoef ik mijn voermanagement niet aan te passen naar tweemaal daags voeren, dat bespaart me behoorlijk veel tijd en arbeid’, zegt hij.

Bijna 200 liter per dag extra

Ceusters merkte eveneens verschil in de smakelijkheid van het rantsoen. ‘Een van de belangrijkste pijlers voor gezonde koeien en een hoge melkproductie is toch de voeropname. Voor een optimale voeropname zorgt de voeraanschuifrobot ervoor dat er altijd voldoende te vreten is en met Selko-TMR blijft het voer smakelijk. Als het melkvee maar een halve kilo droge stof meer voer vreet, betekent dat toch al gauw 0,7 kilo meer melk per koe per dag en over de gehele kudde bijna 200 liter per dag!’, legt Ceusters uit. ‘Dat betaalt de investering van het product gemakkelijk terug.’

Betere technische resultaten

Sinds het gebruik van Selko-TMR gingen ook de technische resultaten bij Ceusters vooruit. ‘Ik denk dat de betere technische resultaten komen door de hogere voeropname en gezondere koeien. Het gebeurt weleens dat er vanuit de kuil al wat broei meekomt in het rantsoen, maar zelfs dan blijft het rantsoen koel en fris tot de volgende voerbeurt’, geeft hij aan. ‘We voeren het hele jaar door een liter Selko-TMR per ton voer, waarbij we in de warmere periodes een dubbele dosering van 2 liter per ton voer voeren.’

Ook je voer beschermen en broei tegengaan met Selko-TMR? Ga snel naar Selko-TMR!