Nieuw: de FarmProfit App voor maximale voorspelbaarheid van je bedrijfsresultaat

Steeds meer melkveehouders maken gebruik van apps. Niet verwonderlijk, want apps blijken steeds vaker van toegevoegde waarde te zijn voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Ook Trouw Nutrition komt nu met een praktische app voor het boerenbedrijf: de FarmProfit App. De eerste ervaringen met de app zijn veelbelovend. Je kunt nu vooral je eigen bedrijfsinkomsten heel eenvoudig voorspellen. 

Duurzaamheid en winstgevendheid verbeteren

De FarmProfit App is onderdeel van het HealthyLife-programma van Trouw Nutrition. Met behulp van dit programma worden melkveehouders uitgedaagd om op een proactieve manier de prestaties van hun melkveebedrijf duurzaam én winstgevend te verbeteren. ‘HealthyLife is een complete bedrijfsaanpak die gericht is op meer lactaties per melkkoe – en daarmee een kleinere ecologische voetafdruk – als uitgangspunt. We zetten alles op alles om de levensdagproductie per koe te vergroten’, licht portfoliomanager rundvee Henri ter Wijlen van Trouw Nutrition toe.

Levensdagproductie verhogen

‘In tegenstelling tot wat misschien vaak gedacht wordt, is het heel goed mogelijk om een ​​boerderij duurzaam te runnen en tegelijkertijd een goed inkomen te genereren. Zeker ook op de lange termijn. Maar om die winstgevendheid te waarborgen moet de levensdagproductie, de gemiddelde melkproductie per levensdag, wel worden verhoogd. Om inzicht te krijgen in wat daar precies voor nodig is, hebben we de FarmProfit App ontwikkeld’, vertelt Ter Wijlen.

Toegespitst op eigen bedrijfssituatie

‘De FarmProfit App laat je in een paar tellen zien aan welke knoppen je moet draaien om je kalveren en melkkoeien een beter en gezonder resultaat te laten halen. Het unieke is dat het volledig toegespitst is op je eigen bedrijfssituatie. In het startscherm voer je eerst je bedrijfsgegevens in. Denk hierbij aan het aantal melkkoeien en de gemiddelde melkproductie per jaar, maar ook aan je gemiddelde opfokkosten en melkprijs. Op basis van die gegevens rekent de FarmProfit App verschillende scenario’s voor je uit.’

Vier specifieke parameters

‘De levensdagproductie van melkkoeien wordt voornamelijk beïnvloed door vier parameters. De eerste is de gemiddelde afkalfleeftijd van je vaarzen. De tweede is het vervangingspercentage. Tot slot heeft de dag waarop je koeien pieken in melkproductie invloed op het verdere verloop van de lactatie. Dit geldt ook voor vaarzen. Bij deze groep is het van belang hoe hoog de melkpiek is ten opzichte van de ouderekalfskoeien op het bedrijf’, legt Ter Wijlen uit.

‘Door specifiek in te zoomen op deze vier parameters kun je zien waar op jouw bedrijf de meeste winst te behalen valt, met als uiteindelijke doel de levensdagproductie te verhogen.’

Toekomstscenario’s doorrekenen

‘Door te spelen met deze vier sleutelvariabelen, kun je met de FarmProfit App verschillende toekomstscenario’s laten doorrekenen. Daarbij zie je per scenario hoe winstgevend dat is. Gerichte aanpassingen kunnen je daarbij zomaar € 1,- per 100 kg melk opleveren. Dat lijkt misschien weinig, maar op een gemiddeld melkveebedrijf is dat een bedrag van ruim € 9.000,- op jaarbasis.’

‘We hebben de FarmProfit App bij een paar melkveebedrijven getest en het was echt opvallend hoe gemakkelijk je inzicht krijgt in het verbeteren van de winstgevendheid van een bedrijf. Je kunt in één keer zien wat het aan nettoresultaat scheelt wanneer je bijvoorbeeld de gemiddelde afkalfleeftijd zou verlagen. Of welke impact minder uitval heeft op de inkomsten. Dat is natuurlijk goud waard’, stelt Ter Wijlen.

Succesvolle overgang naar lactatie

Ter Wijlen is dan ook duidelijk in zijn advies: ‘Deze app mag simpelweg niet ontbreken op je tablet of telefoon. Ik vind het echt een groot voordeel dat je kunt werken aan stabiele en voorspelbare bedrijfsresultaten. Dat helpt je als melkveehouder het maximale uit de veestapel te halen en biedt alle randvoorwaarden voor een succesvolle overgang van droogstand naar lactatie. Vanuit een gezonde bedrijfsvoering volgt vanzelf rendement. Tel maar uit!’

De FarmProfit App is onderdeel van de My TrouwNutrition App en onder die naam te vinden én te downloaden via de Google Play Store en App Store. Kijk voor meer informatie op www.healthylife.nl.