Nieuwe onderzoeksresultaten over calcium: verschil tussen bolus en koedrank

koemelk

De start van lactatie zorgt voor onttrekking van calcium uit het bloed. Koeien nemen in die periode daarom meer calcium uit het voer of uit de botten op, zodat ze dit calciumtekort  compenseren. Om ze hierbij te ondersteunen krijgen klinisch gezonde koeien aan het begin van de lactatieperiode vaak bolussen of koedrank met veel calcium toegediend. Voor de juiste toepassing van calciumbolussen moeten deze ten minste tweemaal worden verstrekt: direct na afkalven en ongeveer 18 uur na afkalven. Maar waarom is die tweede toediening eigenlijk nodig en wat is precies het verschil tussen zo’n bolus en een koedrank? In dit artikel lees je er meer over.

Verschillende calciumbronnen

Allereerst is de calciumbron van een bolus heel anders dan de calciumbron van een koedrank. Koedrank (Reviva) bevat een combinatie van snel en trager beschikbaar calcium, zodat ook de calciumregulatie wordt gestimuleerd. Bolussen bevatten voornamelijk calciumchloride, dat erg snel oplost in de pens. Dit zorgt voor een erg hoge concentratie vrije calciumionen, die in de pens en dunne darm ongecontroleerd de darmwand passeren op basis van de concentratieverschillen.

Bloedcalciumniveau op peil brengen

Wat betekent deze manier van calciumopname bij een bolus? Een bolus zal snel een stijging in het bloedcalciumniveau laten zien, waarbij de activatie van de actieve calciumopname mogelijk wordt verstoord. Het overschot aan calcium kan worden afgevoerd via de urine. Enkele uren later zal er weer een tekort aan calcium in het bloed zijn, omdat de opnamecapaciteit nog niet is verhoogd. Een tweede bolus of soms derde bolus, steeds 18 uur na de laatste gift, is dan nodig om het bloedcalciumniveau opnieuw op peil te brengen.

Onderzoeksresultaten calciumniveau

Om deze theorie te staven voerde Trouw Nutrition een onderzoek uit naar het calciumniveau dat door een bolus en dat door een koedrank werd bereikt. Dit onderzoek is recent gepubliceerd (Wilms et al., 2022). Resultaten laten zien dat de calciumbolus zorgde voor een snelle stijging van het calciumniveau in het  bloed (na 6 uur), maar daarna weer daalde tot 24 uur na afkalven. Het calciumniveau met koedrank Reviva bleef echter na 6 uur ook voldoende hoog en bleef zelfs licht stijgen gedurende de eerste 48 uur.

Figuur 1. Bloedcalciumniveaus rond afkalven bij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.
Figuur 1. Bloedcalciumniveaus rond afkalven bij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.

Koedrank Reviva stimuleert voeropname

Koedrank Reviva heeft meerdere doelen, namelijk het zonder stress verstrekken van:

  1. energie
  2. water
  3. vitamines
  4. anti-oxidanten
  5. mineralen (waaronder calcium)
     

Het verstrekken van Reviva kan door bovengenoemde voedingsstoffen de voeropname stimuleren. In de genoemde studie steeg de voeropname de eerste drie weken na afkalven bij gebruik van Reviva met 1,6 kg. De melkproductie bleef de eerste drie weken gelijk, waardoor de koeien een betere energiebalans hadden. Koeien die direct na afkalven Reviva consumeerden, verloren in 21 dagen slechts 2,5 kg lichaamsgewicht. Dat is een verschil van 13,3 kg ten opzichte van de controlegroep en 11,8 kg ten opzichte van de bolusgroep.

Deze resultaten op de middellange termijn bevestigen eerdere resultaten op de lange termijn, waarbij koeien die eenmalig Reviva kregen, gemiddeld 0,5 kg melk per dag(!) meer produceerden over de gehele lactatie in vergelijking met enkel 20 liter lauwwarm water (Daniel et al., 2020).

Geconcludeerd kan worden dat het verstrekken van één calciumbolus onvoldoende is voor een stabiel bloedcalciumniveau. De zeer smakelijke koedrank Reviva zorgt voor een meer geleidelijke beschikbaarheid van calcium en ondersteunt de start van de lactatie. Wat zou de koe kiezen?

Figuur 2. Gemiddelde drogestofopname de eerste 21 dagen na afkalven bij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.
Figuur 2. Gemiddelde drogestofopname de eerste 21 dagen na afkalven bij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.
Figuur 3. Gemiddelde gewichtsverandering tussen week 1 en 3 na afkalvenbij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.
Figuur 3. Gemiddelde gewichtsverandering tussen week 1 en 3 na afkalvenbij drie groepen: de groep met Reviva (vrijwillige opname van calciumkoedrank), de groep met een bolus (orale calciumbolus) en de controlegroep.

Meer weten over Reviva?

Klik dan hier.

Vragen of opmerkingen?

Onze specialisten staan voor je klaar! Contacteer ons.