Nieuwe ruimte voor onderzoek naar duurzamere melkveehouderij

Nieuwe zuivelonderzoeksfaciliteit Trouw Nutrition

Trouw Nutrition, dé vernieuwer op het gebied van praktische en nutritionele oplossingen voor duurzame veehouderij, heeft recent een grote sprong voorwaarts gemaakt om melkveehouders te ondersteunen in efficiënter en duurzamer werken. Het bedrijf heeft in het Noord-Brabantse Sint Anthonis de onderzoekscampus uitgebreid, inclusief een eigen zuivelfabriek. Het bevestigt hiermee dat het duurzame praktijken in de melkveesector wil stimuleren.

‘Het is onze missie om hét referentiepunt te zijn voor wetenschappelijk leiderschap in de diervoedingsindustrie’, geeft dr. John Doelman, R&D-directeur van Trouw Nutrition, aan. ‘Dit willen we bereiken door kwalitatief hoogwaardiger resultaten te leveren volgens de normen van “peer review”, met als focus de ontwikkeling van praktische en nutritionele oplossingen voor duurzame landbouw.’

Thuisbasis voor 100 melkkoeien

Het nieuwe gebouw, dat handig ligt naast de bestaande onderzoekscentra voor vleesvee, kalveren en varkens, gaat waardevolle en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden voor melkveehouders. Het team richt zich op de ontwikkeling van vernieuwende kennis en oplossingen met betrekking tot voeding, het gebruik van eigen ingrediënten en slimme benaderingen voor jongveevoeding. Alles is gericht op het versterken van de duurzaamheid van de zuivelproductie.

Als de renovaties zijn afgerond, voldoet de faciliteit niet alleen aan de wettelijke milieunormen, maar overtreft die ook de hoge standaard van Trouw Nutrition op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Binnen een jaar wordt de locatie de thuisbasis voor honderd melkgevende melkkoeien en wordt dan een mooi praktijkvoorbeeld van duurzame zuivelproductie in Nederland, waar strenge duurzaamheidswetgeving is.

‘We zijn heel blij met deze mijlpaal’, zegt Javier Martín-Tereso, directeur onderzoek bij herkauwers. ‘Voor ons gaat dit verder dan alleen een nieuwe onderzoeksfaciliteit; het laat zien aan boeren, consumenten en de planeet dat we blijven werken aan praktische en duurzame landbouw.’

Praktijkgericht onderzoek voor veehouders

De uitgebreide onderzoekscampus wordt een praktisch laboratorium voor innovatie in de melkveehouderij. Het onderzoek gaat zich richten op:

  1. de CO2-voetafdruk van melk door koolstofemissies te meten en te minimaliseren om zo de ecologische impact van melkproductie te verminderen
  2. het verminderen van de stikstofemissies van de zuivelproductie door de methoden om die te verminderen te optimaliseren en door de milieubelasting te beperken
  3. de gezondheid en de levensduur van melkkoeien met mineralen- en vitaminevoeding door de impact van specifieke mineralen- en vitaminesupplementen op de gezondheid en levensduur van melkkoeien te onderzoeken
  4. de gezondheid en de levensduur van melkkoeien door gastro-intestinale competentie door de invloed van gastro-intestinale gezondheid op het algehele welzijn en de levensduur van melkkoeien te analyseren.
     

Dit onderzoek vergroot niet alleen de wetenschappelijke kennis, maar biedt melkveehouders ook concrete toepassingen die kunnen helpen hun bedrijf duurzamer en efficiënter te maken. Trouw Nutrition blijft hiermee zijn belofte nakomen om de landbouwsector te leiden naar een praktische, duurzame toekomst.

Trouw Nutrition is Nutreco’s bedrijfslijn voor veevoer en wereldleider in innovatieve voerspecialiteiten, premixen en nutritionele diensten voor de diervoedingsindustrie.

Voor meer informatie: www.trouwnutrition.nl

Onze merken:

Merken Trouw Nutrition