Onbeperkt voeren, aanzuren en LifeStart

De laatste vijf jaren is de aandacht voor een kwalitatief goede kalveropfok sterk gestegen. Als gevolg van deze aandacht is de manier van voeren verschoven: van beperkt (4-5 l/dag) met lage concentratie (125 g/l) en vroeg spenen (6-7 weken) naar meer intensief (7-8 l/dag) met hogere concentratie (150 g/l) en later spenen (9-10 weken). Trouw Nutrition en Sprayfo hebben daar met de introductie van LifeStart flink aan bijgedragen.

Bij intensief voeren wordt getracht het kalf zodanig te voeden dat de mogelijkheid voor groei optimaal benut wordt. De voeding is echter niet als in de natuur, waarbij het kalf bij de koe loopt en kan drinken wanneer het kalf dat wenst, zonder restrictie op hoeveelheid en voerbeurten. Vandaar dat naast meer intensief voeren ook regelmatig gesproken wordt over onbeperkt voeren.

Opties voor onbeperkt voeren

Onbeperkt voeren vanuit de behoefte van het kalf is mogelijk op drie manieren:

  1. met een koe;
  2. met een drinkautomaat;
  3. met veel kleine voedingen.

Optie 1 komt in de melkveehouderij niet veel voor, omdat de koe naar de productiegroep overgeplaatst wordt. Optie 3 is te arbeidsintensief. Uiteindelijk blijft optie 2 over: gebruikmaken van de mogelijkheden van een drinkautomaat.
In de praktijk zien we echter ook vormen van onbeperkt voeren die voortkomen uit de behoefte van de boer en minder vanuit die van het kalf. Op deze manier krijgt het kalf 1 tot 2 keer per dag – zoveel zij kan drinken – melk aangeboden. De melk wordt hierbij warm of koud en wel of niet aangezuurd verstrekt. Het verstrekken van koude aangezuurde melk vindt enkel vanuit het arbeidsgemak voor de boer plaats.

Lees hier het volledige artikel

Onbeperkt voeren, aanzuren, LifeStart