Slimme manier van inkuilen steeds populairder

kuil

Broei en schimmelvorming leiden elk jaar weer tot gigantische voedingswaardeverliezen. De financiële schade per CCM-kuil kan zelfs bij geringe broei al oplopen tot duizenden euro’s. Zonde en vooral onnodig, vindt technisch specialist Marion Jans Beeke van Trouw Nutrition. “Veehouders kunnen met een paar kleine ingrepen het conserveringsproces enorm optimaliseren en een uitstekende voedingswaarde bereiken.”

Marion Jans Beeke weet waar ze over praat. Maandenlang deed ze onderzoek naar de ontwikkeling van gisten en melkzuurbacteriën in CCM-kuilen. “CCM bevat veel energie en vocht, waardoor er eenvoudig gisten, schimmels en enterobacteriën kunnen ontstaan. Het gevolg is dat je voerkwaliteit achteruit holt”, licht Marion toe. “Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van je voerstrategie.”

Gisten zoveel mogelijk remmen

Veehouders kiezen vaak heel bewust voor CCM. Marion: “Doordat het veel melkzuurbacteriën en melkzuur bevat, levert CCM een goede bijdrage aan de darmgezondheid. CCM is dus een heel mooi product, maar kan tegelijkertijd ook problemen veroorzaken als het droogproces minder optimaal is. Daardoor treedt er meer gisting op in de kuil. De micro-organismen krijgen volop kansen om te groeien, waardoor je voedingswaarde verliest én minder melkzuurbacteriën overhoudt. Terwijl de melkzuurbacteriën juist zo waardevol zijn voor de darmgezondheid en voor de productie van melkzuur. Je wilt gisten dan ook zoveel mogelijk remmen in hun ontwikkeling.”

Slimme manier van inkuilen

Om de voederwaarde van ingekuild CCM zo goed mogelijk te handhaven, biedt Fyvalet Silage van Trouw Nutrition uitkomst. Fyvalet Silage bevat gebufferde en ongebufferde ingrediënten die een remmend effect hebben op het bederf van CCM. “De verschillende organische zuren gaan gisten, schimmels en enterobacteriën actief tegen, zodat de voedingswaarde en voerkwaliteit van CCM optimaal beschermd blijven. De kracht van Fyvalet Silage is dat het de van nature aanwezige melkzuurbacteriën ongemoeid laat. Een slimme manier van inkuilen dus”, vertelt Marion.

Veldonderzoek melkzuurbacteriën

Dat melkzuurbacteriën zich volop kunnen ontwikkelen na behandeling met Fyvalet Silage, bleek ook uit recent veldonderzoek. “Fyvalet Silage heeft als doel om meer melkzuurbacteriën in de kuil krijgen. Om te controleren of dat doel bereikt werd, hebben we het afgelopen jaar data verzameld bij boerenbedrijven die ons product gebruikt hebben. We zijn nagegaan hoeveel melkzuurbacteriën we in kuilen aantroffen die behandeld waren met Fyvalet Silage en hoeveel melkzuurbacteriën de concurrent had. Het verschil bleek groot (figuur 1).”

melkzuurbacteriën

Figuur 1. Ontwikkeling melkzuurbacteriën in CCM

Onderzoek gistontwikkeling CCM-kuilen

Marion deed niet alleen onderzoek naar de ontwikkeling van melkzuurbacteriën, maar ook naar de gistontwikkeling in CCM-kuilen. “Dankzij het natuurlijke conserveringsproces ontstaan er na verloop van tijd steeds meer melkzuurbacteriën in de kuil, maar door gistvorming nemen die bacteriën weer af. Hoe meer gistvorming, hoe groter de kans op voederwaardeverlies en afvalstoffen”, vervolgt Marion. “Het aantal gisten zegt dus iets over de voerkwaliteit. Je wilt zeker niet boven de 100.000 gisten per kVe/gram zitten. Dan overschrijd je echt een kwalijke grens. Onderzoek (figuur 2) laat zien dat Fyvalet Silage gisten aanzienlijk remt, waardoor melkzuurbacteriën ongemoeid blijven. Op die manier benut je de maximale potentie van je kuil.”

gistontwikkeling

Figuur 2. Praktijkresultaten gistontwikkeling in CCM

Nauwelijks invloed op je oogst, wél op je conservering

Niet alleen tijdens het conserveringsproces ontstaan schimmels en bacteriën. Maar ook voordat het CCM de kuil in wordt gereden, kunnen micro-organismen al volop aanwezig zijn. Marion: “We waren benieuwd hoeveel bacteriën en schimmels we op maispitjes konden terugvinden en hebben monsters genomen op vijf uiteenlopende locaties. De onderlinge verschillen bleken enorm (figuur 3). Dat was voor ons wel een eyeopener. Want hoe nauwkeurig je inkuilproces dan ook is; het CCM zelf kan eveneens veel micro-organismen bevatten. Je hebt weliswaar nauwelijks invloed op je oogst, maar wél hoe je die oogst vervolgens conserveert’, merkt Marion op.

 conservering

Figuur 3. Groei micro-organismen op maïs

Aanzuren als norm

Dat het aanzuren van kuilen de norm moet zijn, staat voor Marion vast. “Je hebt zoveel factoren die de voederwaarde van je CCM kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het drogestofpercentage. Zonder aanzuren moet je 100% zeker zijn dat je CCM van hele goede kwaliteit is, het inkuilproces vlekkeloos verloopt en alles maximaal luchtdicht wordt afgedekt. Die zekerheid heb je niet. Door je kuil te behandelen met Fyvalet Silage wordt het voer extra beschermd. Die zekerheid is waardevol”, besluit Marion.

ACTIE: Gratis poloshirt bij aankoop van 1 IBC Selko Fyvalet Silage 

Bescherm optimaal jouw voedingswaarde en voerkwaliteit van CCM met Selko Fyvalet Silage. Nu gratis* poloshirt bij aankoop! 

*Actie geldig van 15 augustus t/m 18 november 2022. Zolang de voorraad strekt. Maximaal 1 poloshirt per adres. Voor vragen neem contact op met jouw accountmanager.