Strikte hygiëne beste preventie voor paratuberculose bij kalveren

kalf

Een goed hygiëneprogramma levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van paratuberculose bij kalveren. Het kalf mag onder meer niet in aanraking komen met besmettingsbronnen zoals mest en melk. Dit geldt zowel bij de geboorte als in de eerste zes maanden daarna.

Para-tbc is een besmettelijke ziekte die gekenmerkt wordt door een ongeneeslijke darmontsteking. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP), die voorkomt bij rundvee.

Melkproductie omlaag op besmette bedrijven

Veel rundveebedrijven zijn besmet met deze bacterie. Het gevolg is een wisselende gezondheid van de koeien, een lager geboortegewicht van kalveren, een verzwakte weerstand en een lagere melkgift.

De economische gevolgen van een infectie zijn groot. Uit onderzoek blijkt dat bij klinisch zieke dieren de melkproductie 19,5% daalt. Bij een subklinische besmetting (wel besmet, niet zichtbaar) is de daling 6 tot 10%.

Preventie para-tbc: kalf weghalen bij de koe

De besmetting vindt al vroeg plaats, meestal direct na de geboorte. Het kalf wordt besmet via biest, melk, mest of speeksel.

Jonge dieren, tot een leeftijd van circa 6 maanden, zijn erg gevoelig voor besmetting. Opname van 0,01 gram besmette mest (oftewel 10.000 MAP-bacteriën) is al voldoende om een kalf te infecteren.

De ziekteverschijnselen komen pas later aan het licht; de incubatietijd ligt tussen de 2 en 6 jaar. Daarom kan een kalf het best direct na de geboorte worden weggehaald bij de koe.

> Klik hier om het volledige artikel te lezen.