Top tips voor kalveropfok (1): Biest

Top tips voor de kalveropfok over biest

Onze ervaren opfokspecialisten delen de komende tijd handige kalveropfoktips. In dit artikel geven zij ‘top tips’ op het gebied van biest.

Tip 1: Melk de koe na de geboorte van het kalf volledig uit

De kwaliteit van de biest van de koe is het best direct na de geboorte van het kalf. Melk de koe volledig uit, zodat u voldoende liters biest aan het kalf kunt verstrekken. Als u langer wacht met uitmelken, dan verdunt de biest en gaat daarmee de kwaliteit achteruit.

Tip 2: Meet de biest met een refractometer

Er zijn verschillende meters om biest te meten. De meest betrouwbare uitslag komt van een refractometer. Dit is een meter die de droge stof meet. Hier is een relatie tussen droge stof in de biest en de antistoffen. Aan de hand van een tabel kunt u controleren wat de kwaliteit is ten opzichte van de gemeten droge stof. Er bestaan zowel analoge als digitale refractometers.

Meer handige top tips lezen? Klik hier.