Top tips voor kalveropfok: Biest

Kalf krijgt biest [770x512px] (1).jpg

Onze ervaren opfokspecialisten delen de komende tijd handige kalveropfoktips. In dit artikel geven zij ‘top tips’ op het gebied van biest.

Tip 1: Melk de koe na de geboorte van het kalf volledig uit

De kwaliteit van de biest van de koe is het best direct na de geboorte van het kalf. Melk de koe daarom volledig uit om zoveel mogelijk biest van goede kwaliteit aan het kalf te kunnen verstrekken. Als je langer wacht, worden veel voedingsstoffen en antilichamen terug opgenomen in het bloed van de koe. Dit vermindert de kwaliteit van de biest. Onderzoek toont aan dat het uitmelken in aanwezigheid van het kalf of na toediening van oxytocine de concentratie aan antilichamen in de biest verhoogt.

Tip 2: Meet de biest met een refractometer

Er zijn verschillende soorten ‘biestkwaliteit’-meters op de markt. Je hebt de densiometer (een glazen kolom om in de biest te laten drijven) maar deze is het minst nauwkeurig aangezien het resultaat deels afhankelijk is van de biesttemperatuur. Ook is de densiometer heel fragiel. Daarnaast heb je de refractometer waarmee je aan de hand van de lichtbreking de hoeveelheid droge stof meet. Die is dan weer gerelateerd aan de hoeveelheid antilichamen in de biest. Er bestaan analoge en digitale refractometers. Aan de hand van een tabel met Brixwaarden kan je zien wat de kwaliteit van de biest is. We spreken over goede kwaliteit biest vanaf 22-23 Brix of 50-55 gram antilichamen per liter.

Wil je de overige tips ook lezen? Klik hier.