Verbeter welzijn en prestaties van de kalveren met pijnstilling

Sprayfo-welzijn-verbeteren-met-pijnstilling

Diarree en luchtwegproblemen blijven de meest voorkomende uitdagingen voor kalveren tijdens en na de melkfase, waarbij gemiddeld 3 tot 6% van de kalveren overlijdt als gevolg van diarree (bron: GD en DGZ). Voor een effectieve behandeling moeten de ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en parasieten, bekend zijn. Daarnaast moet er gekeken worden  naar factoren zoals de melk, het ruw- en krachtvoer en de omgeving. Huisvesting, stalventilatie en hygiëne spelen allemaal een rol bij de vatbaarheid van kalveren voor ziekten.

In de praktijk is er nog steeds een overmatig gebruik van antibiotica voor deze aandoeningen te zien, terwijl dat niet altijd nodig is. Als de immuniteit van het kalf verzwakt is of als de oorzaak te wijten is aan omgevingsfactoren, kan het toedienen van een pijnstiller, elektrolyten (bij diarree) of extra voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en antioxidanten (zoals selenium) vaak volstaan.

Positieve effecten van pijnstilling

Onderzoek uit 2010 van Todd en anderen heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het eenmalig toedienen van een pijnstiller bij diarree bij een kalf jonger dan 14 dagen leidt tot aanzienlijk hogere water- en starteropname. Dat resulteert in een extra groei van 10 tot 15%. 

Ook bij pneumonie of longontsteking is het starten met pijnstilling gunstig, omdat het de overmatige immuunrespons van het kalf wat drukt. Daardoor treedt er minder longschade op, verbetert het herstel en worden toekomstige groei en prestaties bevorderd.

Uit recent onderzoek uit 2020 blijkt dat een eenmalige dosis pijnstilling na een geboorte waarbij hulp nodig was, resulteert in een snellere start van de voeropname en het bevordert de ontwikkeling van de pens, wat uiteindelijk leidt tot betere groeiresultaten (zie tabel 1 en figuur 1) (bron: Clark et al., 2020).

Tabel 1: Effecten van pijnstilling op voeropname en groei
Figuur 1: Starteropname in de controlegroep en met pijnstilling (PL)

Het advies is dus om een goed behandelprotocol op te stellen voor diarree en luchtwegproblemen in overleg met de bedrijfsdierenarts. Overweeg daarbij eerst pijnstilling en voeg alleen antibiotica toe als diagnostisch onderzoek aantoont dat ziekteverwekkende bacteriën aanwezig zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem contact met ons op.