Vliegen, maden en larven bij kalveren – tips voor hygiëne en bestrijding

vliegentrouw.jpg

Als de temperatuur stijgt, neemt het aantal insecten en parasieten ook toe. Dit kan leiden tot vervelende situaties en zelfs groeivertraging bij kalveren. Bijtende luizen en vliegen kunnen naast het verspreiden van ziekten, ook overlast veroorzaken. In dit artikel geven we je tips om vliegen, maden en larven tegen te gaan.

Voorkomen is beter dan genezen, dus begin op tijd met het bestrijden van vliegen en maden. Hygiëne is hierbij essentieel. Maak drinkemmers, iglo’s/huisvesting en voerhek, voergoot en voergang schoon en houd ze schoon. Laat voerresten niet te lang liggen, melk op één plek en werk netjes. Zorg voor een goede reiniging van de hokken. Ontvet, ontsmet en laat de hokken – indien mogelijk – een tijdje leegstaan.

Madenbestrijding aan het begin van het seizoen

Maden bestrijden aan het begin van het seizoen kan het aantal vliegen later sterk verminderen. Er zijn diverse middelen verkrijgbaar om de wanden of de omgeving van de strohokken te behandelen tegen maden. Meng ook tijdig de mest; maden en larven zitten veelal op de mestkorst. Voeg bijvoorbeeld madendood toe. Alleen madenbestrijding is echter vaak onvoldoende voor een complete aanpak tegen vliegen.

Het belang van klimaat en huisvesting

Vliegen houden van warmte, licht, droogte en voedsel, net als kalveren. Zorg daarom voor een optimaal stalklimaat. Zorg voor luchtverplaatsing op dierniveau zonder dat er sprake is van tocht. Houd de hokken droog en zorg voor een dik ligbed voor de kalveren. Overweeg daarnaast om een vliegenlamp en/of kleefrol/-lint te gebruiken. Laat zwaluwen op het erf zitten, zij vangen veel insecten.

Verzorging en voeding van kalveren

Ook de gesteldheid van het kalf zelf is een belangrijke factor. Zorg ervoor dat kalveren schoon zijn, gebruik pour-onmiddelen of oorlabels om de kalveren individueel te helpen, scheer ze tijdig en behandel open wonden snel en adequaat. Zieke kalveren trekken meer vliegen aan dan gezonde kalveren. Verklein het risico op diarree en zorg voor een gezonde vertering door goed management en het inzetten van gezondheidsondersteunende producten, zoals een mineralenblok of mineralenemmer tijdens weidegang.

Tot slot is algehele bedrijfshygiëne van groot belang in de bestrijding van vliegen. Begin op tijd en vergeet vooral niet om netjes en schoon te werken. Er zijn veel ondersteunende middelen verkrijgbaar in de bestrijding tegen maden en vliegen, maar het belang van goede hygiëne en management kan niet genoeg benadrukt worden.

Alle tips op een rij

  1. Houd de stal en drinkemmers schoon.
  2. Behandel de wanden of omgeving van de strohokken tegen maden en meng de mest tijdig.
  3. Zorg voor een optimaal stalklimaat met voldoende luchtverplaatsing op dierniveau zonder tocht.
  4. Gebruik een vliegenlamp en/of kleefrol/-lint en laat zwaluwen zitten als je ze hebt.
  5. Zorg voor persoonlijke verzorging en voeding van de kalveren, zoals het schoonhouden van de kalveren, individuele behandeling met pour-onmiddelen of oorlabels, tijdig scheren, het snel en adequaat behandelen van open wonden, en het verminderen van het risico op diarree door goed management en gezondheidsondersteunende producten.
  6. Let op de algehele bedrijfshygiëne en begin tijdig met de bestrijding.