Wat zijn de gevaren van een tekort of overschot aan selenium?

Koeien_weidegang

Behoren uw koeien tot de 1,2 miljoen koeien die jaarlijks de wei ingaan? Let dan wel op de seleniumgift.

Wat is selenium?

In de jaren 50 bleek dat het bijvoeren van selenium of seleen (Se) ziekten leek te voorkomen. Het sporenelement selenium wordt ingebouwd in diverse enzymen. Deze enzymen zijn belangrijk voor een goede vruchtbaarheid en groei en ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van ziektes. Dit laatste door de antioxidant-eigenschappen, die een nauwe relatie hebben met vitamine E (zie ook ons artikel Vitamine E tegen vergiftiging). In de praktijk wordt bijvoorbeeld gezien dat koeien met een laag Se-niveau gevoeliger zijn voor infecties en moeilijker genezen van mastitis.   

Welke behoefte heeft een koe?

Met name tijdens periodes van stress (transitie/afkalven) en de pieklactatie is het op peil houden van het Se-gehalte in de koe cruciaal. Droge koeien hebben 0,3 mg per kg droge stof voer nodig en lacterende dieren tussen de 0,2 en 0,3 mg per kg droge stof, afhankelijk van de productie en gezondheidsstatus. De verstrekking moet afhankelijk van de gehaltes in het ruwvoer worden afgestemd.
Een kalf is afhankelijk van de Se-status van de moeder. Via de placenta, colostrum en melk krijgt het kalf haar Se-behoefte binnen. Het voeren van voldoende Se tijdens de dracht is dus belangrijk voor de weerstand van het kalf. Met het voeren van Sprayfo-kalvermelk wordt het kalf van de juiste hoeveelheden vitaminen en sporenelementen voorzien.

Tekort versus overschot

De bandbreedten van de verstrekking van sporenelementen zijn erg smal. Een overmaat of een tekort kan erg schadelijk zijn. 

Weten waarom? Ontdek de rest van het artikel op: bit.ly/2Az0U1T